ธุรกิจคนไทยธุรกิจทำเงิน ตอนที่ 16
ธุรกิจคนไทย – สนับสนุน โครงการ ดังต่อไปนี้
1. การจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์
2. ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
3. การจัดตั้งโรงเพาะเห็ด
4. ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองเเละจำหน่าย
[ คนทำรวย/คนป่วยหาย/ต้นไม้เขียว ]
ธุรกิจคนไทย อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

Leave a Reply