เปิดเช่ารถตู้เปิดเช่ารถตู้ อีกธุรกิจทำเงิน จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอะไหล่รถยนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจหันมาใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานมากขึ้น
เปิดเช่ารถตู้ อีกธุรกิจทำเงิน อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

Leave a Reply