การลงทุนหุ้น 1การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ จะทยอยลงให้จนครบครับ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)
ในหัวข้อนี้ คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึ้น
ทั้งเรื่องวิธีการทำงานของเรา และเรื่องวิธีการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากเลย คุณเพียง
แค่ต้องทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้เท่านั้น

เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.set.or.th/

ปัจจุบัน ทางสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ได้สร้างมิติใหม่ แห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนา หลักสูตร E-Learning
ให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในตลาดเงิน ตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์
รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป ในการพัฒนาความรู้
ทักษะและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
โดยในหลักสูตรได้นำเสนอเนื้อหาด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว
วิดีโอ และเสียง มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถลดข้อจำกัดของเวลา
สถานที่ และเอื้ออำนวยต่อผู้เรียนที่
มีพื้นฐานความรู้ที่ แตกต่างกัน ให้สามารถเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Internet ได้

หลังจากที่คุณได้ทราบความรู้เบื้องต้นแล้ว อย่าลืมว่า คุณต้องทำการติดต่อกับโบรกเกอร์ของคุณก่อน
ที่จะทำการลงทุน ในหัวข้อ รู้จักกับโบรกเกอร์ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ต่างๆ
เพื่อให้คุณได้ทำความคุ้นเคยกับโบรกเกอร์ เช่น บริการต่างๆ
และบทบาทของโบรกเกอร์ในการลงทุนของคุณ และวิธีการเลือกโบรกเกอร์ในการลงทุน ความรู้เรื่องข้อมูลการลงทุนเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
คุณสามารถคลิก เข้าไปที่ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
เพื่ออ่านข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงทุนที่คุณมักจะพบบ่อยๆ
ในรายงานเกี่ยวกับภาวะ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการอภิปรายต่างๆ

ในหัวข้อ ความเสี่ยงและผลตอบแทน คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน
อย่าลืมว่าการลงทุน มีความเสี่ยง และคุณก็คงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า
“ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็ย่อมสูง” ในหัวข้อนี้ คุณจะพบวิธีการลดความ เสี่ยง
และทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและข้อควรระวังในการ ลงทุนได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่าการคุ้มครองผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน
และการเติบโตของ ตลาดการคุ้มครองผู้ลงทุนดังกล่าวนับว่าเป็นการรวมเอามาตรการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
มาตรการเหล่านั้นรวมถึง (แต่ไม่ จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น)
กฎระเบียบและข้อบังคับของตลาด ความน่าเชื่อถือของระบบการซื้อขาย
และการชำระราคา การเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี

เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณจะพบข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
คุณลองศึกษาคู่มือการลงทุนของเราที่มีทั้งในรูปแบบ
text, flash เสียก่อน
http://www.set.or.th/

เซ็ตเทรดดอทคอม เว็บไซต์สำหรับนักลงทุน
http://www.settrade.com/

การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
จะทยอยลงให้จนครบครับ อ่านได้ที่ลิ้งข้างล่างครับ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cash ^.^
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 1”

 1. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-2

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-3

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-4

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-5

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-6

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-7

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-8

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-9

Leave a Reply