กลยุทธ์Sideway$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ตอนที่ 4 กลยุทธ์ Sideway
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
เสี่ยช กับ กลยุทธ์ Sideway
เล่นหุ้นแบบง่ายๆ ไม่เสียสุขภาพจิต ต้องเล่นแบบ เสี่ย “ช.” …..
เสี่ย “ช.” ท่านเป็นนักธุรกิจข้ามชาติและเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และ กรรมการบริษัท หลายแห่ง ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าหุ้น
Continue reading กลยุทธ์Sideway