การลงทุนหุ้น 4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ วิธีการลงทุน $$$
ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หลังจากที่คุณได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว คราวนี้ เราจะอธิบายถึงระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
พอที่คุณ จะสามารถมองภาพได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่พูดกันในภาษา ทั่ว ๆไปว่า การซื้อ-ขายหุ้นนั้น
เขาทำกันอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง มี ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติอย่างไร เพราะการลงทุนทุกชนิด ผู้ลงทุนควร
จะได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่มีหลายปัจจัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ซึ่งนั่นก็คือ
เม็ดเงินที่คุณกำลังจะนำมาลงทุน นั่นเอง
Continue reading การลงทุนหุ้น 4