คุณหมอนักเล่นหุ้น$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ตอนที่ 9 คุณหมอนักเล่นหุ้น
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
เห็นว่าดีเลยเอามาให้อ่านกันครับ
คุณหมอนักเล่นหุ้น นายแพทย์ ยรรยง
ชื่อของน.พ.ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม โด่งดังขึ้นมาในราวต้นปี 2545
หลังจากที่เขาเข้ากว้านซื้อหุ้น บล.ซีมิโก้ จำนวน 5.095 ล้านหุ้น
จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10.87%
และใช้เวลาเพียงวันเดียวขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ต
Continue reading คุณหมอนักเล่นหุ้น