ชนะมากกว่าแพ้$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ตอนที่ 5 จะเล่นเมื่อโอกาสชนะมากกว่าแพ้เท่านั้น
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
“นักพนันที่แท้จริง จะเล่นเมื่อโอกาสชนะมากกว่าแพ้เท่านั้น”
investment หรือที่ภาษาไทยแปลว่าการลงทุน
ในโลกนี้มีการลงทุนต่างๆมากมาย เช่น หุ้น ทองคำ ฝากธนาคาร อสังหาริมทรัพย์
และผมอยากเพิ่มเรื่องการพนันต่างๆซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นการลงทุนอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียว
ที่ถือว่าการพนันเป็นการลงทุน ผมจะมาเล่าคำตอบอันนี้ให้ฟังในภายหลัง
Continue reading ชนะมากกว่าแพ้