บิลเกต VS บัฟเฟตต์ตอนที่ 11 อิสรภาพทางการเงิน – บิลเกตVSบัฟเฟตต์ตอนพิเศษ บิลเกตVSบัฟเฟตต์
โลกในมุมมองของ Value Investor ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
บิลเกตกับวอเร็น บัฟเฟตต์ เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2
ของโลกคู่กันมานับสิบปีโดยมีทรัพย์สินที่เป็นความมั่งคั่งคนละประมาณ
50 – 60 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่แล้วบิลเกตจะเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ปีล่าสุดดูเหมือนว่าบัฟเฟตต์จะไล่ตามมาติด ๆ
Continue reading บิลเกต VS บัฟเฟตต์