$$$ พ่อรวย พ่อจน $$$อิสรภาพทางการเงิน – $$$ พ่อรวย พ่อจน $$$
พ่อจนจากไป โดยไม่มีมรดกอะไร เหลือไว้ให้ลูกเลย
พ่อรวยจากไป ทิ้งมรดกไว้มากมาย และความรู้อันหาค่าไม่ได้

พ่อทั้งสอง ต่างก็เป็นคนดี มีผู้คนเคารพนับถือมาก
แต่มีคำสอน เรื่องการดำรงชีวิต ที่แตกต่างกันสุดขั้ว
Continue reading $$$ พ่อรวย พ่อจน $$$