ยิ่งผันผวนผมยิ่งรวย$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ตอนที่ 2 หุ้นยิ่งผันผวน ผมยิ่งรวย
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ยุทธศาสตร์ “ขี่แพนิค…สอยเงินฝรั่ง”
“นพ.บุญ วนาสิน” : “หุ้นยิ่งผันผวน ผมยิ่งรวย”
ในจังหวะที่ตลาดหุ้นอยู่ใน “ขาลง” นักลงทุนส่วนใหญ่มักคิดว่า “เล่นยาก”
และเป็นตลาดที่ไม่ทำเงิน แต่สำหรับ “หมอบุญ” นี่คือจังหวะที่ต้องกอบโกย
Continue reading ยิ่งผันผวนผมยิ่งรวย