พ่อรวยสอนลูก และพ่อจนสอนลูกพ่อรวยสอนลูก และพ่อจนสอนลูก
พ่อจนจากไป โดยไม่มีมรดกอะไร เหลือไว้ให้ลูกเลย
พ่อรวยจากไป ทิ้งมรดกไว้มากมาย และความรู้อันหาค่าไม่ได้

พ่อทั้งสอง ต่างก็เป็นคนดี มีผู้คนเคารพนับถือมาก
แต่มีคำสอน เรื่องการดำรงชีวิต ที่แตกต่างกันสุดขั้ว
– พ่อรวยสอนลูก และพ่อจนสอนลูก อ่านบทความนี้ คลิ๊ก!

Leave a Reply