อาชีพทำเงินแต่อาชีพทำเงินแต่
งานเข้าแล้ว อาชีพทำเงินแต่…
อาชีพทำเงินแต่… เป็นอาชีพต้องห้าม
แล้วเราจะทำอย่างไรดี งานเข้าแล้ว
แล้วเราจะทำอย่างไรดี
หากต้องตกอยู่ในสถานการณ์บังคับเช่นนี้ !!!

จะทำอย่างไรเมื่อต้องทำอาชีพต้องห้าม แต่ทำเงิน ???
ถาม ดิฉันทำงานอยู่บริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเนื้อสัตว์ ในแต่ละเดือนจะมีสัตว์พวกหมูและไก่ถูกส่งเข้าโรงงานและโรงเชือดเป็นจำนวนมาก เห็นแล้วสลดใจมากว่าเงินที่เราได้มาจากการทำงานนั้นมาจากการเบียดเบียนชีวิตและเลือดเนื้อของผู้อื่นทั้งสิ้น ยิ่งเวลานั่งรถแล้วเห็นรถขนหมูที่มีสีแดงทาไว้ที่ตัว (หมายถึงส่งเข้าโรงเชือด) แล้วยิ่งสงสารค่ะ ทุกวันนี้ทำงานไปก็เครียดไปค่ะ เวลาเห็นเป้าหมายการค้าชีวิตสัตว์จากผู้บริหารในแต่ละปี….


ตอบ อาชีพต้องห้ามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี ๕ อย่าง ขอคัดมาให้คุณดูทั้งบาลีและคำแปลดังนี้
๑.๑ สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ
๑.๒ สัตตวณิชชา ค้ามนุษย์
๑.๓ มังสวณิชชา ค้าสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร
๑.๔ มัชชวณิชชา ค้าของเมา (จำพวกเครื่องดื่ม รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิดซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบสติสัมปชัญญะโดยตรง)
๑.๕ วิสวณิชชา ค้ายาพิษ

การทำมาค้าขายทั้งห้าชนิดนี้ ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการทำมาหากินที่ไม่ชอบธรรม เพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ตลอดถึงเป็นอันตรายต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในสังคม

การค้าอาวุธ ก็เป็นที่มาของการเข่นฆ่าและสงคราม ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนนับไม่ถ้วน

การค้ามนุษย์ ก็เป็นที่มากของการขายคนเป็นทาส ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน ไม่เคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หรือในกรณีที่เป็นการค้าผู้หญิงโดยการเหยียดเธอลงเป็นโสเภณีก็เป็นการหากินบนความทุกข์ยากของผู้หญิง เป็นความสุขที่เกิดจากความทุกข์ของผู้อื่น ซ้ำยังสร้างรอยแผลเป็นในใจของสตรีผู้ถูกกระทำอย่างเจ็บปวด บางคนต้องหลุดออกจากสังคมไปอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถใช้ชีวิตเฉกคนปกติได้ เพราะถูกดูหมิ่นถิ่นแคลนตัวเอง ครอบครัวและลูกหลาน

ฆ่าสัตว์สำหรับเป็นอาหาร ก็ลองคิดในทางกลับกันง่ายๆ ว่า ถ้าสัตว์อยากฆ่าคนเป็นอาหารบ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร

ค้าของเมา ก็เป็นการประทุษร้ายต่อสติสัมปชัญญะของเพื่อนมนุษย์โดยตรง ทำให้คนปกติกลาย เป็นคนขาดสติ ซึ่งเป็นทางมาของปัญหาสารพัดชนิดทั้งแก่คนที่เสพสุรายาเสพติดเอง ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม ปีหนึ่งๆ มีคนบาดเจ็บล้มตายเพราะคนดื่มสุราและยาเสพติดเท่าไร เฉพาะในช่วงวันขึ้นปีใหม่ที่มีคนดื่มสุราเฉลิมฉลองกันแล้วขับรถก็มีคนตายหลายร้อยคน

ค้ายาพิษ ก็เป็นการชัดเจนอยู่แล้วว่ามีผลโดยตรงต่อการทำลายคน สัตว์ อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะ “ยาพิษ” ย่อมถูกใช้ไปในทางไม่ประสงค์ดีเป็นแน่ ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นบาปชนิดไม่ต้องการคำอธิบายถาม ถ้าผิดดิฉันควรเปลี่ยนงานดีไหมคะ เพราะถ้าทำต่อไปคงจะไม่มีความสุข และกลายเป็นการสร้างเวรกรรมให้มากขึ้นไปอีก กลัวว่าในอนาคตจะมีปัญหาสุขภาพค่ะ เพราะงานที่ทำเบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นไว้เยอะ

ตอบ การลาออกจากงานขอให้เป็นดุลยพินิจของคุณเอง

ถาม พี่ที่ทำงานฝากถามค่ะ ว่าเขาต้องเป็นคนออกใบสั่งจับหมูหรือไก่ในแต่ละวันตามหน้าที่ ซึ่งถ้าพี่ไม่เป็นคนออกใบจับ คนจับก็ไม่สามารถจับได้ค่ะ จะผิดหรือไม่คะ

ตอบ การออกใบสั่งจับสัตว์ก็คือ การสั่งฆ่านั่นเอง ดังนั้นจึงตกเป็นผู้ “สมรู้ร่วมคิด สมรู้ร่วมทำ สมรู้ร่วมกรรม” ไปโดยปริยาย

ถาม ถ้าต้องทำงานที่นี่ต่อไป (เพราะเป็นบริษัทที่มั่นคง) จะต้องทำอย่างไรคะ พี่บางคนบอกว่าอย่าคิดมาก มันเป็นวัฏจักรของสัตว์ที่ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ ถึงเราไม่ทำ คนอื่นก็ต้องทำ การที่เราทำนับเป็นการเสียสละที่ยอมสร้างบาปกรรมกับสัตว์เหล่านั้นเสียเอง

ตอบ ถ้าต้องทำงานที่เดิมต่อไปก็ต้องทำใจยอมรับผลกรรมที่ตามมาหลังจากนั้น เหมือนคุณชอบกุหลาบ คุณก็ต้องยอมรับหนามของกุหลายด้วย ส่วนคำอธิบายที่ว่าการฆ่าสัตว์เพื่อกินนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นห่วงโซ่อาหาร ซึ่งต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว นี่เป็นคำอธิบายในทางชีววิทยาและสังคมวิทยา ส่วนการฆ่าที่นำมาซึ่งการเบียดเบียน เข่นฆ่า และผลกรรม (ไม่ต้องรอชาติหน้า การที่คุณไม่สบายใจก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการให้ผลของกรรมกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว) เป็นคำอธิบายในทางพุทธศาสนา (ศาสนาอื่นก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน)
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณและเพื่อนร่วมงานแล้วละว่าจะเลือกใช้คำอธิบายงานที่คุณทำอยู่ด้วยชุดความเชื่อแบบใด

ที่มา คอลัมน์ Answery Key โดย ว.วชิรเมธี ในนิตยสาร Secret
ฉบับที่ ๖๕ (๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าของบทความผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

+++ เกร็ดความรู้จาก Cash นะครับ +++
ท่านคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์ครับ ???
คำตอบคือ มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชครับ

ไล่ไปตั้งแต่ฟัน ฟันของมนุษย์ไม่มีเขียวเหมือนสิงโต
หรือสุนัข หรือแมว ที่เป็นสัตว์กินเนื้อเลย

มาดูที่เอนไซต์ที่ใช้ย่อยเนื้อสัตว์กันบ้าง
มนุษย์เราก็มีครับ เอนไซต์ที่ใช้ย่อยเนื้อสัตว์ แต่ของเรามีน้อยครับ
ส่วนมากจะเป็น เอนไซต์ที่ใช้ย่อยพวกพืช ซะมากกว่าครับ

คราวนี้มาดูที่ลำไส้กันบ้างครับ
ลำไส้พวกสัตว์กินเนื้อจะสั้นและตรงกว่า
เพราะเนื้อสัตว์พวกนี้จะย่อยยากกว่าพืช
การกักเก็บไว้นาน ๆ จึงเน่าเหม็นและไม่ดีกับสุขภาพ

ส่วนลำใส้ของคนเรา จะยาวมากและคดเคี้ยว
เพราะพืชนั้น จะย่อยได้ง่ายกว่าครับ
ลำใส้แบบนี้ จึงจะกักเก็บอาหาร ได้นานกว่าครับ

บางคนเค้าก็ว่า ถ้าต้องการโปรตีนจากสัตว์
ก็ให้หันไปบริโภค น้ำนมถั่วเหลือแทนก็ได้

รู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงบ้างนะครับ
ทานเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาร่างกาย ก็พอ
ด้วยความปรารถนาดีจาก Cash ครับ

2 thoughts on “อาชีพทำเงินแต่”

 1. อาชีพทำเงิน
  อาชีพทำเงิน เยอะแยะ มากมาย มากมาย – Make Money 108 – เรารวบรวมบทความเกี่ยวกับอาชีพทำเงิน ไว้มากมาย เยอะมากจริง ๆ สำหรับคนที่สนใจนะครับ

  *** ไฮไลท์น่าสนใจ ***
  *** 5 อันดับอาชีพทำเงินสูงสุดแห่งปี 2555 *** 9 อันดับ อาชีพมาแรงแซงโค้งปี 2555 *** อาชีพทำเงินในทุกสภาพเศรษฐกิจ ***

  และนอกจากนี้เราอัฟเดทข้อมูล เกี่ยวกับอาชีพทำเงินที่น่าสนใจ ให้ท่านตลอดเวลา ไว้ในหน้าเพจนี้ โปรดติดตามเรื่องราวน่าสนใจ เกี่ยวกับอาชีพทำเงิน ได้ที่หน้าเพจนี้ครับ !!
  http://www.money.matethai.com/make-money

 2. key อาชีพทำเงิน job.matethai.com
  อาชีพทำเงิน – รวม 108 อาชีพทำเงิน
  จุใจ เยอะแยะ มากมาย จริงๆ !!!
  รวมรายได้จากการทำธุรกิจ

  เงินทองนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ขึ้นอยู่ที่ว่า
  คุณสามารถจะมองเห็น และหยิบมันขึ้นมาได้หรือไม่ ???
  http://www.job.matethai.com/page/archeep/

Leave a Reply