เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจส่วนตัว – ธุรกิจส่วนตัว ตอนที่ 1
โพลเผย อาชีพในฝันคนกรุง อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อาชีพในฝัน”

โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้
– ร้อยละ 25.92 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด เพราะ รายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

Leave a Reply