วางยุทธศาสตร์ชาติ 1สูงสุดกลับสู่สามัญ Back to Basic
จากการวางยุทธศาสตร์ชาติ ถึงตัวคุณ
เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้
เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ของตัวท่านเอง
และเงินในกระเป๋าท่าน …

การวางยุทธศาสตร์ชาติ แบบนี้
เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้
เริ่มจากตัวเราก่อน เราควรจะทำในสิ่งที่เรา กินเราใช้ก่อน
เพื่อเราจะได้ ไม่ต้องซื้อของในราคาแพง ๆ
แล้วเหลือเราก็นำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ตัวอย่างเช่น ชาวอีสาน ชอบกินข้าวเหนียว
ก็ควรปลูกข้าวเหนียว ได้กินข้าวฟรี เหลือก็นำไปขายได้เงิน

แต่ถ้าไปปลูกข้าวหอมมะลิตามกระแสนิยม
ก็ต้องซื้อแพง ขายถูก นั่นคือ
ต้องซื้อข้าวเหนียวมาบริโภคในราคาแพง
เพราะซื้อในราคาขายปลีก
ขายถูก คือต้องขายข้าวหอมมะลิในราคาถูก เพราะขายส่ง
คนที่กำไรดีกว่า กลับเป็นพ่อค้าคนกลาง คุณว่าจริงไหม

แต่เดี๋ยวก่อน !!!
ในการวางยุทธศาสตร์แบบนี้ ไม่ได้หมายความว่า
ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้น มันเกินไป

แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้ มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่
ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก
ข้าวของก็จะได้ มีราคาไม่แพง

แม้เวลาจะผ่านไปนาน แต่บทความนี้ก็ยังมีประโยชน์อย่างมากมาย
กับการแผนวางยุทธศาสตร์ชาติ และตัวเราเองได้ดีเสมอ
ถ้าทำได้เช่นนี้ ตัวเราและประเทศชาติของเรา
คงจะพอมีพอกินพอใช้ กันได้จริง ๆ ซะทีนะครับ !!!

ในช่วง ข้าวของแพงแบบนี้
ใคร ๆ ก็ต่างเดือดร้อน ดิ้นรน จะหวังพึ่งใครได้
ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ ^_^

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
เรื่อง การวางยุทธศาสตร์ชาติตามแนวพระราชดำริ
การวางยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 1
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

วางยุทธศาสตร์ชาติ-1
วางยุทธศาสตร์ชาติตามแนวพระราชดำริ ทางรอด”วิกฤติราคาน้ำมัน” เซี่ยงเส้าหลง
•• เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสภาวะ ข้าวยากหมากแพง เริ่มต้นนับ 1 แล้ว ณ วันนี้ ราคาน้ำมัน อยู่ในช่วง ขาขึ้น – ไม่มีวันลง ด้วย 2 – 3 เหตุปัจจัยหลัก การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก, ความขัดแย้งและการจัดระเบียบใหม่ในตะวันออกกลาง และ การบริโภคที่มากขึ้นทั่วโลก – อันเนื่องมาจากโครงสร้างของระบบทุนนิยม และแม้ราคาตลาดโลกจะกลับมาสู่ ทรงตัวหรือลงเล็กน้อยในช่วงขาขึ้น แต่ราคาในบ้านเราก็จะยังคงต้องยืนอยู่ สูงกว่า เพื่อชดเชย นโยบายที่ผิดพลาดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในช่วงปี 2547

หันไปทาง แก๊สหุงต้ม ภายในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับถังขนาดที่ใช้ในครัวเรือนจะมีราคาสูงขึ้นประมาณ 30 บาท/ถัง เฉพาะ 2 ประการนี้ก็ส่งกระทบต่อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, ค่าเดินทาง ไม่ต้องพูดถึงว่าหากสถานการณ์เดินไปถึงจุดแห่ง ความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องตัดสินใจ ลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลในเกือบจะทันทีหรือก่อนกำหนด 10 เดือน จะยิ่งส่งผล ซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวลง และไม่ต้องพูดถึงสภาวะ ดอกเบี้ย ที่ ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลาหลายปีทั้งที่เป็นผลโดย ธรรมชาติ และผลจาก การบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่กระตุ้นการบริโภค จะเข้าสู่ ขาขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง – ที่ต้องผ่อนที่อยู่อาศัย ในขณะที่ รายได้ประจำไม่เพิ่มขึ้น นี่เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อะไรมากมายนักมาทำความเข้าใจ ราคาน้ำมัน ที่ ณ วันนี้กลายเป็น วิกฤตราคาน้ำมัน ไปแล้วยังส่งผลเป็น วงจรอุบาทว์ กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกอย่างน้อยที่สุด 3 – 4 วงจร ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมพื้นฐานอีกต่างหาก

“เซี่ยงเส้าหลง” เห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็น อาการของโรค ที่ ร้ายแรง เกินกว่าจะเยียวยาด้วย ยาพื้นบ้าน ประเภท รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เท่านั้น

•• สิ่งที่เรียกว่า วงจรอุบาทว์ นี้หากล่าวในเชิงพุทธศาสนาแล้วก็คือสิ่งที่ “สิริอัญญา” เคยประยุกต์เรียกขานไว้ว่า ปฏิจจสมุปบาท ในบทความเรื่อง ต้องพร้อมรับมือผลกระทบจากราคาน้ำมัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นั่นเอง

•• ขอเริ่มต้นกล่าวจาก วงจรอุบาทว์ที่ 1 โดยสรุปง่าย ๆ ก็คือเมื่อ ราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็ต้อง ใช้เงินซื้อน้ำมันมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงดังปรากฏให้เห็นในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2548 นี้แล้วว่าจะทำให้ ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น, ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น จากนั้นก็จะนำไปสู่สภาวะ ค่าเงินบาทอ่อนลง อันจะทำให้ต้อง ใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อน้ำมัน นี่คือวงจรอุบาทว์ที่จะหมุนเป็นเกลียวไปในทางที่ ต้องใช้เงินมากขึ้น – ราคาน้ำมันยิ่งแพงขึ้น – ขาดดุลเพิ่มขึ้น ไม่มีเป็นอื่นไปได้

•• ยังมี วงจรอุบาทว์ที่ 2 ที่ตามมาจากเหตุ ราคาน้ำมันสูงขึ้น จะเป็นผลให้ การผลิตชะลอตัว อันจะส่งผลไปสู่สภาวะ การปิดกิจการเพิ่มขึ้น, การว่างงานเพิ่มขึ้น อันจะเป็นผลโดยตรงให้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ยากที่จะเป็นอื่นไปได้

•• และยังมี วงจรอุบาทว์ที่ 3 พิจารณาจากมุมของประชาชนทั่วไปว่าเมื่อ ราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็จะทำให้ รายจ่ายประจำวันของประชาชนเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลโดยอัตโนมัติให้แต่ละคน ชะลอการใช้จ่าย, ระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็จะส่งผลในทางร้ายต่อ ภาคการผลิตและภาคการบริการในขอบเขตทั่วประเทศ ซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังโดมิโนตัวสุดท้ายในวงจรอุบาทว์ที่ 2 คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว อีกเช่นกัน

•• รวมทั้งไม่อาจลืม วงจรอุบาทว์ที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนแต่ละคน ชะลอการใช้จ่าย, ระมัดระวังการใช้จ่าย แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะได้ น้อยลง ผลโดยตรงก็คือกระทบต่อ รายได้ของรัฐ ในที่สุด

•• แน่นอนว่าไม่ได้ โยนความผิด ให้กับรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหน ๆ ก็ตามหากยังคงมีกระบวนทัศน์ไปในทาง ระบบทุนนิยม หรือ ระบบเศรษฐกิจการตลาด ชนิด 100 % เมื่อมาประสบพบพานกับ วิกฤตราคาน้ำมัน ก็มีหวังประสบชะตากรรมไม่ต่างกันนัก

“เซี่ยงเส้าหลง” เขียนมานี้ก็เพื่อจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง คิดใหม่-ทำใหม่, คิดนอกกรอบ กันอย่าง ทั้งระบบ, ทั้งกระบวนความคิด ไม่ใช่มาวนเวียนกันอยู่แค่ กระตุ้นการบริโภค เพื่อ เพิ่มการผลิต เพื่อ ตัวเลขความเจริญเติบโต หรือ GDP ซึ่งจะถึง ทางตัน ทันที

3 thoughts on “วางยุทธศาสตร์ชาติ 1”

 1. วางยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 1 – 5
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  เรื่อง การวางยุทธศาสตร์ชาติตามแนวพระราชดำริ
  การวางยุทธศาสตร์ชาติ 5 ตอนจบ
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  วางยุทธศาสตร์ชาติ 1
  สูงสุดกลับสู่สามัญ Back to Basic
  จากการวางยุทธศาสตร์ชาติ ถึงตัวคุณ
  เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้
  เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ของตัวท่านเอง
  และเงินในกระเป๋าท่าน …
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-1

  วางยุทธศาสตร์ชาติ 2
  เมื่อประสบ วิกฤตราคาน้ำมัน ถึงที่สุดแล้วเราน่าจะดำเนินยุทธศาสตร์ของประเทศตาม แนวพระราชดำริ ที่ “เซี่ยงเส้าหลง” ประมวลมาโดยสังเขปข้างล่างนี้
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2

  การวางยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 3
  ประมวลพระราชดำรัสองค์สำคัญว่าด้วย ‘เศรษฐกิจพอเพียง’
  เคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-3

  การวางยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 4
  วิธีแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบัน วิกฤตการณ์ปัจจุบัน ทางหนึ่งวิธีหนึ่ง สมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่า “โลกาภิวัตน์” ก็จะต้อง “ทำตาม” ประเทศอื่นด้วย
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-4

  วางยุทธศาสตร์ชาติ 5
  การวางยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 5 ( ตอนจบ )
  เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-5

 2. ตะลึงเศรษฐกิจพอเพียง!!
  บทความอ่านง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถอ่านได้
  บทความดี ๆ ที่จะทำให้คุณต้องตกตะลึง
  เอามาฝากกันครับ ตึ้ง ตึง ๆ ตลึง ๆ ๆ !!!
  “เมื่อผมต้องตกตะลึงกับเศรษฐกิจพอเพียงที่หลังบ้านผม”
  สืบเนื่องจากตอนที่แล้ว
  ต้องขอขอบคุณทุกๆความเห็นที่ทุกท่านมอบให้นะครับ
  หลังจากที่ผมได้อ่านความเห็นของบทความแรกของผม
  เรื่อง “เมื่อผมขายของในอีเบย์ ด้วย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87

 3. เศรษฐกิจไทยจะมั่นคง
  ประเทศกำลังพัฒนา มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ
  จากปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
  มากกว่าประเทศที่ร่ำรวย
  เพราะ ประเทศกำลังพัฒนาไม่มีเงิน ไม่มีวัตถุ
  และไม่มีทรัพยากรทางปัญญาเช่นประเทศพัฒนาแล้ว
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87

Leave a Reply